Przeglądy budowlane Płońsk Przegląd, Powiat Płoński Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy szybko i fachowo.09-100 Rzezczypospolitej 39 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Płońsk. Przeglądy roczne Płońsk, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Płońsk, ekspertyzy Jan, Józef Górka urzad@powiat-plonski.pl urzad@powiat-plonski.pl mazowieckie 23 6623816

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona internetowa o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów posiadających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Płońsk
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Płońsk
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Płońsk
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Płońsk
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Płońsk

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Płońsk
kontrole techniczne budynków Płońsk

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Płońsk Portal Płońsk Miasto Płońsk Przeglądy techniczne Płońsk Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku